magus

Magus 200 SC

  • substancja aktywna:fenazachin
  • zastosowania w uprawach:- róża pod osłonami
  • podobne produkty:-

O produkcie

Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek o działaniu kontaktowym przeznaczony do zwalczania przędziorków w roślinach sadowniczych i ozdobnych. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków, zwłaszcza przędziorka owocowca. Na roślinie działa powierzchniowo.

Materiały do pobrania


etykieta produktuetykieta produktu

Polecane artykuły

 

 

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: róża pod osłonami
agrofag: przędziorek chmielowiec
dawka: 0,06% (60 ml środka w 100 l wody)
termin: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika
zastosowanie małoobszarowe: Nie