apollo

Apollo 500 SC

  • substancja aktywna: chlofentezyna
  • zastosowania w uprawach:- jabłoń
  • podobne produkty:- Apollo Plus 060 OF

O produkcie

Jest środkiem przędziorkobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania przędziorka owocowca w jabłoni. Działa głównie jajobójczo, ale zwalcza również stadium larwy i pierwsze stadium nimfy. Nie działa na formy dorosłe.

Materiały do pobrania

etykieta produktuetykieta produktu

Polecane artykuły

Zarejestrowane uprawy i dawki

uprawa: jabłoń
agrofag: przędziorek owocowiec
dawka: 0,4 l/ha
termin: Opryskiwać od fazy pękania pąków do początku fazy kwitnienia, najlepiej na początku wylęgu larw z jaj zimowych, który zbiega się z fazą zielonego pąka kwiatowego jabłoni
zastosowanie małoobszarowe: Nie