Największy w regionie dystrybutor środków ochrony roślin oraz nawozów
(48) 66 80 471

Akarycydy

Akarycydy to chemiczne środki stosowane do zwalczania szkodliwych roztoczy w uprawach roślin.

Są to preparaty selektywne, działające wybiórczo na poszczególne stadia rozwojowe – jaja, larwy i osobniki dorosłe roztoczy lub też zwalczające wszystkie stadia. Preparaty są zróżnicowane pod względem zawartości związków chemicznych oraz mechanizmu działania i dzielą się na wiele grup (np. związki metaloorganiczne, jajo- i larwocydy, związki z grupy pyretroidów, pochodne amidyny, inhibitory biosyntezy chityny, inhibitory mitochondrialnego transportu elektronów w łańcuchu oddechowym, inhibitory biosyntezy lipidów).

Akarycydy działają na roztocza powierzchniowo, wgłębnie, wyjątkowo systemicznie, kontaktowo i żołądkowo, bardzo rzadko gazowo.

Większość preparatów nie wnika do tkanki roślinnej, z tego powodu wymagana jest duża dokładność w przeprowadzaniu zabiegu (dokładne pokrycie liści, szczególnie ich dolnej strony cieczą użytkową).

Ważną i pożądaną cechą środków roztoczobójczych jest trwałość po naniesieniu na roślinę oraz ich toksyczność – wysoka w stosunku do zwalczanych szkodników, a niska dla ludzi, zwierząt, owadów pożytecznych i drapieżnych roztoczy.

Jeśli w sezonie wegetacyjnym wykonuje się więcej niż jeden zabieg zwalczania roztoczy, zaleca się rotację akarycydów – przemienne stosowanie środków z różnych grup chemicznych i o innym mechanizmie działania. Zapobiega to szybkiemu uodparnianiu się szkodników na akarycydy (powstaniu ras odpornych). Nabycie przez roztocza odporności na daną substancję aktywną lub grupę chemiczną, w wyniku wielokrotnego używania preparatów o jednakowym mechanizmie działania jest najczęstszą przyczyną niskiej efektywności zabiegów.

Aby ograniczać wzrost odporności wśród populacji szkodników należy:

  • stosować przemiennie preparaty z różnych grup chemicznych,
  • sporządzać mieszaninę akarycydów należących do różnych grup chemicznych,
  • używać preparatów w dawkach i terminach zalecanych na etykiecie-instrukcji stosowania.

W uprawach sadowniczych najbardziej uciążliwą grupą roztoczy są przędziorki (przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przędziorek głogowiec).

Ich zwalczanie jest dosyć trudne, gdyż mogą się szybko rozmnażać i uodparniać na pestycydy. Często pomimo przeprowadzenia kilku zabiegów, w niektórych okresach liczebność i szkodliwość tych roztoczy wzrasta bardzo szybko. Akarycydy do zwalczania przędziorków przeznaczone są głównie do niszczenia jaj i larw. Mogą one działać na jaja letnie lub stadia ruchome szkodników, nie niszczą natomiast jaj zimowych. Na jabłoniach konieczne jest wykonanie opryskiwania, gdy na pędach widoczne są liczne złoża jaj zimowych przędziorka owocowca. Zabieg taki należy przeprowadzić przed kwitnieniem, najlepiej na początku fazy różowego pąka jabłoni. W zwalczaniu tych szkodników najlepsze efekty przynoszą zabiegi zastosowane na początku rozwoju populacji, tj. w momencie przekroczenia przez przędziorki progu ekonomicznej szkodliwości.