produkt

OLEMIX 84 EC

  • substancja aktywna: olej mineralny SAE 10/95 – 84%

OLEMIX 84 EC

OLEMIX 84 EC – preparat zwilżający i zwiększający przyczepność cieczy roboczej. Poprawia równomierność pokrycia powierzchni roślin, obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej.

Szczególnie zalecany, gdy w odchwaszczanych uprawach występują chwasty średnio wrażliwe na stosowany środek chwastobójczy lub chwasty w późniejszej fazie rozwojowej, a także, gdy w kilka godzin po zabiegu opryskane rośliny narażone mogą być na silne opady deszczu.

O produkcie

OLEMIX 84 EC – preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową środków chwastobójczych.

OLEMIX 84 EC powoduje:

– obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środków ochrony roślin,

– zmniejszenie zmywania środka przez opady deszczu i silną rosę,

– poprawę równomierności pokrycia cieczą użytkową powierzchni opryskiwanych liści chwastów,

– zwiększenie skuteczności działania środków chwastobójczych, co pozwala na obniżenie dotychczas zalecanych dawek.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Przystępując do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Ciecz użytkową danego środka chwastobójczego przygotować zgodnie z obowiązującą etykietą-instrukcją stosowania w połowie wymaganej ilości wody i dokładnie wymieszać, następnie wlać do zbiornika opryskiwacza (z włączonym mieszadłem) odmierzoną ilość preparatu OLEMIX 84 EC, uzupełnić wodą do wymaganej ilości ciągle dokładnie mieszając. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w pracy przed ponownym przystąpieniem do opryskiwania ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. Ciecz użytkową sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Wodę zużytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Materiały do pobrania

etykieta

etykieta

 

 

 

 

Zarejestrowane uprawy i dawki

poprawa właściwości cieczy roboczej
dawka: 1,5 l/ha, w 200-300 l wody/ha