produkt

OLEJAN 85 EC

  • substancja aktywna: olej rzepakowy (pochodzenia naturalnego) – 85%

OLEJAN 85 EC

OLEJAN 85 EC to preparat zwilżająco – przyczepny w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Przeznaczony do stosowania w mieszaninie ze wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

O produkcie

OLEJAN 85 EC przeznaczony jest do łącznego stosowania z  cieczą użytkową środków ochrony roślin w uprawach rolnych, leśnych, sadowniczych, warzywniczych i roślin ozdobnych, stosowanych aparaturą naziemną.

Preparat Olejan 85 EC :

– obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej środków ochrony roślin,

– poprawia równomierność pokrycia powierzchni roślin cieczą użytkową, zwłaszcza roślin trudno zwilżalnych,

–  zwiększa przyczepność środków ochrony roślin i nawozów dolistnych do powierzchni liści,

– zapobiega zmywaniu preparatu przez opady i rosę oraz ułatwia wnikanie do rośliny,

– ogranicza odparowanie wody z kropel cieczy użytkowej,

– zwiększa skuteczność działania środków chwastobójczych, co pozwala na obniżenie dotychczas zalecanych dawek.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Ciecz użytkową środka ochrony roślin przygotować zgodnie z obowiązującą etykietą-instrukcją stosowania w połowie zalecanej ilości wody i dokładnie wymieszać. Następnie wlać do zbiornika opryskiwacza (z włączonym mieszadłem) odmierzoną ilość preparatu Olejan 85 EC, uzupełnić wodą do wymaganej ilości ciągle dokładnie mieszając. Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w pracy przed ponownym przystąpieniem do opryskiwania ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. Ciecz użytkową sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem.

Podczas stosowania mieszaniny nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

– nakładania cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Materiały do pobrania

etykieta

etykieta

 

 

 

 

Zarejestrowane dawki i uprawy

poprawa właściwości cieczy roboczej
dawka: 1,5 l/ha w 200-300 l wody/haz nawozami dolistnymi: 1-1,5 l/ha