Amigo

 

Adiuwant olejowy przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową środków chwastobójczych.

Sposób działania

AMIGO 95 EC powoduje obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środków ochrony roślin, poprawia równomierności pokrycia cieczą użytkową opryskiwanych powierzchni, zwiększa skuteczność działania środków chwastobójczych.

Zastosowanie

AMIGO należy stosować łącznie ze środkami chwastobójczymi zgodnie z zaleceniami  producenta. Zalecana dawka: 1-1,5 L/ha.

Doświadczenia

Doświadczenia przeprowadzone w Polsce z środkiem TEMPLIER 750 WG stosowanym wraz z adjuwantem AMIGO 95 EC potwierdzają, że dodatek odpowiedniego adjuwantu pozwala na uzyskanie wysokiej i stabilnej skuteczności preparatu w różnych warunkach agrotechnicznych i zapewnienie uprawie długotrwałej ochrony.

Zwalczanie chwastów w uprawie kukurydzy,skuteczność [%] 2016, Fertico, Wszembórz, 58 dni po zabiegu

Zwalczanie chwastów w uprawie kukurydzy, skuteczność [%] 2016, Fertico, Izbiczno, 55 dni po zabiegu

Materiały do pobrania: