adiuwant kolorymetryczny miernik ph zmiana koloru cieczy

Activ 5

  • skład:Azot (N) całkowity   4,3%
    – w tym azot (N) amidowy 4,3%
    Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie: 13,9%
  • zastosowania w uprawach:- wszystkie uprawy

ACTIV 5 poprawia właściwości cieczy roboczej poprzez obniżenie pH, sekwestrację jonów, homogenizację mieszaniny. Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy. Powoduje lepsze zwilżenie roślin i równomierne rozprowadzenie cieczy na ich powierzchni.

O produkcie

ACTIV 5 można stosować łącznie z większością nawozów dolistnych i produktów fitosanitarnych (herbicydy, fungicydy, insektycydy, regulatory wzrostu).  Należy wykonać wstępne testy przed zastosowaniem nowej mieszaniny.

Stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin. W okresie występowania wysokich temperatur, zabieg wykonywać w godzinach wieczornych.

Sposób działania

Zakwasza i homogenizuje mieszaninę zbiornikową:
Większość substancji jest bardziej efektywnych w środowisku kwaśnym. ACTIV 5 zakwasza wodę oraz homogenizuje mieszanki zbiornikowe (zwłaszcza produktów w formie proszku). Zapobiega także zatykaniu dysz oraz poprawia kąt rozpylania.

Wskaźnik pH:
ACTIV 5 ma w składzie kolorymetryczny wskaźnik pH. Zmienia on zabarwienie cieczy w zależności od jej odczynu. Pomaga to w precyzyjnym określeniu odczynu cieczy wody  i  dopasowaniu pH cieczy roboczej do wymagań środków ochrony roślin w mieszance zbiornikowej.

Ochrona substancji aktywnej:
Efekt kompleksujący składników ACTIV 5 pozwala na sekwestrację jonów takich, jak Ca++, Mg++, Fe+++, Na+ i inne, zabezpieczając aktywność substancji w zbiorniku.

Jakość oprysku:
Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy, zmniejsza znoszenie przez wiatr oraz straty spowodowane parowaniem i spływaniem. Zapewnia równomierne pokrycie pryskanej powierzchni i spowalnia proces parowania kropel. Dzięki poprawie zwilżenia i pokrycia, zwiększa penetrację substancji aktywnych.

Zarejestrowane uprawy i dawki

ACTIV 5 zaleca się stosować we wszystkich uprawach rolniczych, warzywach, sadach, w stężeniu od 0,1 do 0,25%,w zależności od twardości wody, w okresie intensywnego wzrostu roślin.

Przygotowanie cieczy użytkowej

  1. Zbiornik wypełnić ilością wody zalecaną do zabiegu.
  2. Dodać preparat ACTIV 5 w pierwszej kolejności.
  3. Dodać inne produkty i wymieszać.
  4. Utrzymywać włączone mieszadło aż do uzyskania jednorodności.

Materiały do pobrania