Bez nazwy-2 kopiuj

Nowy dział w firmie Agrosimex

Obserwując wiele gospodarstw sadowniczych na przestrzeni ostatnich 10 lat możemy stwierdzić, że gospodarstwa te, jedne szybciej inne wolniej przekształcają się w przedsiębiorstwa sadownicze. Przedsiębiorstwa, które funkcjonują podobnie jak zakłady przemysłowe w warunkach wolnego rynku, rynku konsumenta. Gospodarstwa sadownicze, podobnie jak zakłady przemysłowe działają z jednej strony pod presją konsumentów, z drugiej strony pod presją odbiorców hurtowych, rynków hurtowych, centrów logistycznych i eksporterów owoców.Sadownik na przestrzeni ostatnich lat nie jest tylko producentem owoców, ale staje się powoli menagerem, menagerem do spraw produkcji, produktu, rynku, marketingu i księgowym w jednej osobie. W przeciwieństwie do zakładu przemysłowego przedsiębiorstwo sadownicze jest elementem żywej przyrody, to sadownik tworzy agrocenozę, w której funkcjonuje proces produkcji owoców. W związku z tym na przedsiębiorstwo sadownicze poza rynkowymi czynnikami oddziaływują siły przyrody, z którymi musi borykać się corocznie sadownik.

Mimo tych wielokierunkowych oddziaływań przedsiębiorstwa sadownicze rozwijają dobrze, sadownicy inwestują w nowe technologie produkcji, stosują nowoczesną agrotechnikę, inwestują w coraz doskonalszy sprzęt i coraz doskonalsze metody ochrony roślin. W takich gospodarstwach pojawia się w ostatnich latach nowa potrzeba, potrzeba doradztwa produkcyjnego. Powodem takiej sytuacji jest zaangażowanie sadowników nie tylko w procesy produkcji, ale również w wiele innych działań wymuszonych przez rynek i warunki makroekonomiczne.

Firma Agrosimex w sezonie 2007 wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu sadowników uruchomiła w swojej strukturze nowy dział – Dział Techniczno-Naukowy. Misją działu jest świadczenie sadownikom usług doradczych w zakresie ochrony roślin, nawożenia i agrotechniki upraw sadowniczych. Dział Techniczno-Naukowy zajmuje się również pozyskiwaniem, katalogowaniem i przekazywaniem wiedzy i informacji uzyskanych z doświadczeń wdrożeniowych i poglądowych prowadzonych w Gospodarstwach Pokazowych i specjalnie powołanej do tego Placówce Badawczej.