1. Centrala w Golianach2. Błonie3. Warka4. Konin5. Skierniewice6. Lublin

Centrala w Golianach

Agrosimex Sp. z o.o. Goliany 43, 05-620 Błędów

NIP: 797-15-81-032
KRS 0000073347,
XIV Wydział Gospodarczy KRS
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
Kapitał zakładowy 500.000,00PLN

Sekretariat

tel.: (48) 66 80 471, 66 80 481
fax: (48) 66 80 835
e-mail: info@agrosimex.com.pl

Dział Sprzedaży Hurtowej
Środków Ochrony Roślin

Danuta Smolarek
tel. (48)66 80 833
kom. 513 154 316

Anna Kowalska
tel.: (48) 668 08 86
kom.: 512 222 038

Katarzyna Pruszkowska
tel.: (48)668 08 34

Anna Rutkowska
tel.: (48)668 08 34

Agnieszka Tolak
tel.: (48) 668 08 86
kom.: 508 225 980

Renata Najda
tel. (48)66 80 848
kom. 518 011 986

Dział Nawozów

Piotr Krzyżanowski
tel. (48)66 80 841
kom. 518 011 985

Beata Otulak
tel. (48)66 80 881
fax. (48)66 80 883
kom. 509 726 049

Sylwia Witczak
tel.: (48) 668 08 41
faks: (48) 668 08 83
kom.: 601 723 107

Paweł Wąsek
tel.: (48) 668 09 26
faks: (48) 668 08 83

Dział Akcesoriów Ogrodniczych

Katarzyna Kamińska
tel./faks (48)66 80 885
kom. 500 288 164

Magdalena Grzejszczyk-Różyc
tel./faks (48)66 80 884
kom.: 601 478 776

Anna Gwardiak
tel.: (48)668 08 42
kom. 601 438 209

Dział DDD

lek. wet Mariusz Niemiec
kom.: 601 576 330
mariusz.niemiec@agrosimex.com.pl

Dział Twój Ogród

Emilia Kwil
tel./faks (48) 668 08 33,
kom. 518 011 975

Oddział w Błoniu

Agrosimex Sp. z o.o.
ul. Bieniewicka 43, 05-870 Błonie

tel. (22) 725 34 43
kom. 518011983
fax. (22) 725 45 13

Dział Sprzedaży Hurtowej Środków Ochrony Roślin

Grażyna Ponder — tel. (22) 73 16 192
Magdalena Połeć — tel. (22) 73 16 191
Małgorzata Wąsik — tel. (22) 72 54 491
Ewa Brzezińska — tel. (22) 72 53 443
Joanna Chadzopulos – tel. (22) 73 12 684

Dział Nawozów

Marta Nowakowska – (22) 731 26 82, kom. 508226016
Marcin Dębiński – (22) 731 26 82, kom. 509165927
Artur Smolarek – (22) 731 26 83, kom 508226117
Faks działu nawozów – (22) 731 26 81

Dział DDD

Mariusz Niemiec – 22 725 35 65, kom. 601 576 330

Oddział w Warce

Agrosimex Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 16, 05-660 Warka

tel. (48) 66 73 523
tel. (48) 66 70 540
tel. (48) 66 70 543
tel. (48) 66 70 550

Sabina Partyka – tel. (48) 667 35 23
Dział HURTOWY – Dariusz Batte – tel. (48) 667 05 45
FAX – Dział Hurtowy – fax. (48) 667 05 41
SKLEP – tel. (48) 667 05 55

Oddział w Koninie

Agrosimex Sp. z o. o.
ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin

tel. (63) 248 87 66, wew. 107
faks (63) 248 87 66

Barbara Durczyńska – Specjalista ds. administracyjno-personalnych – (63) 248-87-66, wew. 114, 691724788

Dział Sprzedaży

Iwona Targas – Kierownik działu sprzedaży – (63) 248 87 66 wew. 101
Magdalena Wawrzyniak – Asystent sprzedaży – (63) 248 87 66 wew. 104
Renata Graczyk – Asystent sprzedaży – (63) 248 87 66 wew. 105, 601882600
Irena Kruszyńska – Sprzedawca kasjer – (63) 248 87 66 wew. 103

Oddział w Skierniewicach

Agrosimex Sp. z o. o.
ul. Rawska 97, 96-100 Skierniewice

tel. (46) 835 90 14
faks (46) 833 22 08
Danuta Marat – Kierownik działu sprzedaży – (46)833 35 21, 601 736 255
Jadwiga Pąśko – Kierownik obiektu, sprzedawca-kasjer – (46)833 22 09, 501 995 076
Tomasz Kozłowski – Kierownik działu nawozów – 512 821 635

Oddział w Lublinie

Agrosimex Sp. z o. o.
ul. Mełgiewska 80, 20-234 Lublin

tel./faks (81) 524 41 61

Krzysztof Lisek – Dyrektor Oddziału – 502 294 518
Elżbieta Wilczek – Kierownik obiektu, sprzedawca-kasjer – 601 724 624