1. Centrala w Golianach2. Błonie3. Warka4. Konin5. Skierniewice6. Lublin

Centrala w Golianach

Agrosimex Sp. z o.o. Goliany 43, 05-620 Błędów

NIP: 797-15-81-032
KRS 0000073347,
XIV Wydział Gospodarczy KRS
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
Kapitał zakładowy 500.000,00PLN

Sekretariat

tel.: (48) 66 80 471, 66 80 481
fax: (48) 66 80 835
e-mail: info@agrosimex.com.pl

Dział Sprzedaży Hurtowej
Środków Ochrony Roślin

Danuta Smolarek- Starszy specjalista działu sprzedaży
tel. (48)66 80 833
kom. 513 154 316

Anna Kowalska- Specjalista działu sprzedaży
tel.: (48) 668 08 86
kom.: 512 222 038

Katarzyna Pruszkowska- Asystent działu sprzedaży
tel.: (48)668 08 34

Anna Rutkowska- Specjalista działu sprzedaży
tel.: (48)668 08 34

Agnieszka Tolak- Starszy specjalista działu sprzedaży
tel.: (48) 668 08 86
kom.: 508 225 980

Renata Najda- Zastępca dyrektora zakupów i cen ś. o. r.
tel. (48)66 80 848
kom. 518 011 986

Dział Nawozów

Piotr Krzyżanowski- Kierownik sprzedaży nawozów masowych
tel. (48)66 80 841
kom. 518 011 985

Beata Otulak- Kierownik działu nawozów
tel. (48)66 80 881
fax. (48)66 80 883
kom. 509 726 049

Sylwia Witczak- starszy specjalista sprzedaży
tel.: (48) 668 08 41
faks: (48) 668 08 83
kom.: 601 723 107

Paweł Wąsek- Referent działu sprzedaży
tel.: (48) 668 09 26
faks: (48) 668 08 83

Dział Akcesoriów Ogrodniczych

Katarzyna Kamińska- Kierownik działu sprzedaży
tel./faks (48)66 80 885
kom. 500 288 164

Agata Kabot- Referent działu sprzedaży akcesoriów
tel./faks (48)66 80 884
kom.: 601 478 776

Anna Gwardiak- Specjalista działu sprzedaży akcesoriów
tel.: (48)668 08 42
kom. 601 438 209

Dział DDD

lek. wet. Mariusz Niemiec- Specjalista ds. rozwoju działu higieny sanitarnej i produktów specjalnych
kom.: 601 576 330
mariusz.niemiec@agrosimex.com.pl

Dział Twój Ogród

Emilia Kwil- Koordynator działu sprzedaży Twój Ogród- Koordynator działu Twój Ogród
tel./faks (48) 668 08 33,
kom. 518 011 975

Oddział w Błoniu

Agrosimex Sp. z o.o.
ul. Bieniewicka 43, 05-870 Błonie

tel. (22) 725 34 43
kom. 518011983
fax. (22) 725 45 13

Dział Sprzedaży Hurtowej Środków Ochrony Roślin

Grażyna Ponder — tel. (22) 73 16 192
Magdalena Połeć — tel. (22) 73 16 191
Małgorzata Wąsik — tel. (22) 72 54 491
Ewa Brzezińska — tel. (22) 72 53 443
Joanna Chadzopolus – tel. (22) 73 12 684

Dział Nawozów

Marta Nowakowska – (22) 731 26 82, kom. 508226016
Marcin Dębiński – (22) 731 26 82, kom. 509165927
Artur Smolarek – (22) 731 26 83, kom 508226117
Fax Działu Nawozów – (22) 731 26 81

Dział DDD

Mariusz Niemiec – 22 725 35 65, kom. 601 576 330

Oddział w Warce

Agrosimex Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 16, 05-660 Warka

tel. (48) 66 73 523
tel. (48) 66 70 540
tel. (48) 66 70 543
tel. (48) 66 70 550

Sabina Partyka – tel. (48) 667 35 23
Dział HURTOWY – Dariusz Batte – tel. (48) 667 05 45
FAX – Dział Hurtowy – fax. (48) 667 05 41
SKLEP – tel. (48) 667 05 55

Oddział w Koninie

Agrosimex Sp. z o. o.
ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin

tel. (63) 248 87 66, wew. 107
faks (63) 248 87 66

Barbara Durczyńska – Specjalista ds. administracyjno-personalnych – (63) 248-87-66, wew. 114, 691724788

Dział Sprzedaży

Iwona Targas – Kierownik działu sprzedaży – (63) 248 87 66 wew. 101
Magdalena Wawrzyniak – Asystent sprzedaży – (63) 248 87 66 wew. 104
Renata Graczyk – Asystent sprzedaży – (63) 248 87 66 wew. 105, 601882600
Irena Kruszyńska – Sprzedawca kasjer – (63) 248 87 66 wew. 103

Oddział w Skierniewicach

Agrosimex Sp. z o. o.
ul. Rawska 97, 96-100 Skierniewice

tel. (46) 835 90 14
faks (46) 833 22 08
Danuta Marat – Kierownik działu sprzedaży – (46)833 35 21, 601 736 255
Jadwiga Pąśko – Kierownik obiektu, sprzedawca-kasjer – (46)833 22 09, 501 995 076
Tomasz Kozłowski – Kierownik działu nawozów – 512 821 635

Oddział w Lublinie

Agrosimex Sp. z o. o.
ul. Mełgiewska 80, 20-234 Lublin

tel./faks (81) 524 41 61

Krzysztof Lisek – Dyrektor Oddziału – 502 294 518
Elżbieta Wilczek – Kierownik obiektu, sprzedawca-kasjer – 601 724 624