Zadzwoń (48) 66 80 471

info@agrosimex.com.pl

Info-Karta to  komunikaty sadownicze  i  komunikaty warzywnicze wysyłane w formie skróconej przez SMS i pełnowymiarowej przez e-mail. W oparciu o dane pogodowe oraz obserwacje, zespół doradców sadowniczych przygotowuje dla Państwa najbardziej aktualne i rzetelne informacje o występujących zagrożeniach oraz zalecenia ochrony i nawożenia upraw sadowniczych.
Info-Karta to system sprawdzony przez tysiące użytkowników w całej Polsce!

Przechwytywanie

Komunikaty obejmują zalecenia dotyczące:

  • ochrony
  • nawożenia
  • przerzedzania
  • ostrzeżeń pogodowych

Jak powstaje komunikat?

Na podstawie prowadzonego monitoringu nasi eksperci analizują zagrożenia. Tworzą komunikaty na podstawie wielu źródeł danych, uwzględniając przebieg pogody. Rekomendują preparaty optymalne do stosowania w danej fazie rozwojowej oraz odpowiednie do stopnia zagrożenia. Komunikaty są wysyłane przez SMS i email (rozszerzone zalecenia).

Przechwytywanie

Komunikaty obejmują zalecenia dotyczące następujących gatunków:

– Ziarnkowe (jabłonie i grusze)
– Pestkowe (wiśnie, czereśnie i śliwy)
– Jagodowe (truskawki, maliny i porzeczki)

Aktywacja usługi:

Aby Aktywować usługę przygotuj formularz rejestracyjny oraz wybierz stację meteorologiczną, z której chcesz otrzymywać komunikaty. Jeśli chcesz otrzymywać rozszerzone komunikaty przez e-mail, podaj Swój adres. Możesz wybrać najwygodniejszy dla Ciebie sposób rejestracji:
Przechwytywanie1. Przez internet
Wejdź na stronę www.Info-Karta.pl i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Wypełnij formularz rejestracyjny na stronie internetowej. Podaj numer seryjny, który był umieszczony w pudełku.
2. Przez telefon
Zadzwoń po numer telefonu 48-66-80-840. Połączysz się z naszym konsultantem, który aktywuje Twoją Info-Kartę. Podczas rozmowy podaj numer seryjny, który był umieszczony w pudełku.
3. W sklepie
Wypełnij i podpisz formularz rejestracyjny, a następnie przekaż go sprzedawcy w sklepie, gdzie nabyłeś Info-Kartę. Zachowaj dla siebie kupon odrywany od formularza rejestracyjnego oraz dowód zakupu.
Usługa zostanie aktywowana w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przez nas Twoich danych.
4. Przez SMS
Jeżeli korzystałeś z Info-Karty w poprzednim sezonie, możesz aktywować ją na ten rok przez SMS. Wyślij na numer telefonu 4628 wiadomość o treści: INFOKARTA.XXXX (w miejsce xxxx wstaw numer seryjny umieszczony na kuponie). Usługa zostanie aktywowana automatycznie z zachowaniem tych samych ustawień (zakres upraw, przypisanie do stacji meteorologicznej) jak w ubiegłym sezonie.

Przechwytywanie

Przechwytywanie

Najczęściej zadawane pytania:

1) Kiedy moja INFO-KARTA zostanie aktywowana?
Info-Karta zostaje aktywowana do 48 godzin od momentu otrzymania przez nas Twoich danych.
2) Dlaczego po upływie kilku dni nie dostałem żadnego komunikatu? Dlaczego nie dostałem dziś żadnego komunikatu?
Częstotliwość wysyłania komunikatów jest uzależniona od występowania zagrożeń. Jeżeli żadna wiadomość nie dotarła, oznacza to, że nie ma aktualnie żadnych zagrożeń ani zaleceń.
3) Minęło 48 godzin od aktywacji Info-Karty, komunikaty zostały wydane, a mimo to nadal nie otrzymuję komunikatów.
Sprawdź czy Twój telefon ma aktywną usługę odbierania SMS-ów oraz czy nie występują problemy w Twojej skrzynce e-mail (np. wiadomości trafiają do SPAMU lub konto jest przepełnione). Jeśli problem nie zostanie przez Ciebie rozwiązany skontaktuj się z naszym konsultantem pod nr tel. 48-66-80-840.

Regulamin:

Pełny regulamin usługi dostępny jest na stronie www. Info-Karta.pl
§ 1.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy regulamin funkcjonowania Info-Karty;
2. Operator – firma Agrosimex sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43;
3. Użytkownik – osoba fizyczna, lub prawna, która korzysta z Info-Karty;
4. Strona – Użytkownik lub Operator;
5. Aktywacja – jednorazowa czynność, polegająca na aktywacji przez Użytkownika Info-Karty;
§ 2.
1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez Użytkowników z usług, świadczonych przez Operatora Info-Karty.
2. Info-Karta prowadzona jest przez Operatora.
3. W trakcie korzystania z Info-Karty Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Regulamin zostaje wprowadzony w życie z dniem 01-01-2016. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odesłania internetowego (tzw. linku) zamieszczonego na Stronie Internetowej Info-Karty.
§ 3.
1. Aktywacja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu.
2. Podczas Aktywacji obowiązkowo należy podawać prawdziwe dane.
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych osobowych podanych przez Użytkownika przy Aktywacji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Info-Karty do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Podczas Rejestracji należy postępować zgodnie
z wytycznymi formularza rejestracyjnego.
4. Dokonując Aktywacji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz że wyraża zgodę na gromadzenie i przetwa-
rzanie przez Operatora swoich danych osobowych, w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne do korzystania z Aplikacji.
5. Podczas Aktywacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych udostępnionych w związku z Aktywacją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji użytkowników.

WIĘCEJ INFORMACJI, JAK KUPIĆ?

Tel. (48) 668 – 08 – 40

E-mail: