ODMIANY RZEPAKÓW OZIMYCH

DIGGER
Odmiana populacyjna rzepaku ozimego, charakteryzująca się wysokim i wiernym plonem wynoszącym 107% wzorca(COBORU), szybkim rozwojem jesiennym i wiosennym oraz dobrą zimotrwałością. Odmiana średnio wczesna o krótkim, lecz intensywnym kwitnieniu, równo dojrzewająca, średnio wysoka o dużym potencjale plonotwórczym dzięki licznym rozgałęzieniach bocznych pędu głównego i dobrym zaziarnienia łuszczyn.

ONTARIO – Odmiana rzepaku ozimego – populacyjna, Średnio wczesna o bardo dobrej zimotrwałości. Rośliny niskie odporne na wyleganie. Odmian charakteryzująca się wysoką zawartością tłuszczu w nasionach i niskiej zawartości glikozynolanów. W badaniach rejestrowych w Niemczech 2000-2002 plon nasion na poziomie 107,4% wzorca a w Republice Czeskiej -108.3% wzorca.

BAROS NOWOŚĆ. Odmiana populacyjna, która posiada bardzo wysoki potencjał plonowania, szczególnie ujawniający się dobrych i średnich warunkach glebowo-klimatycznych. Ma znakomity wzrost początkowy oraz małą wrażliwość na choroby grzybowe. Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach predysponuje tą odmianę do produkcji bio-paliw.
DANTE NOWOŚĆ. Odmiana populacyjna o bardzo wysokim plonie nasion. Wyróżnia się bardzo wczesną i równą dojrzałością techniczną. Rośliny są krótkie o sztywnej łodydze. Łatwo przystosowuje się do zmiennych i trudnych warunków siedliskowych.
LIVIUS NOWOŚĆ. Odmiana populacyjna średnio-wczesna o bardzo wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach. Sprawdza się w uprawie na bardzo dobrych jak i gorszych siedliskach gdzie wysoko i stabilnie plonuje. Ma małą reakcję na niedobór wody. Rośliny charakteryzują się dobrą zdrowotnością na choroby grzybowe, zwłaszcza na zgniliznę twardzikową i zamieranie korzeni.
LISEK To od wielu lat Król rzepaczanych pól. Odmiana populacyjna wybitnie pasującą do polskich warunków klimatyczno-glebowych. Polecany również na gorsze warunki siedliskowe.
RASMUS odmiana populacyjna, która wykształca mocne, średniej wielkości rośliny. Nadaje się do uprawy w trudnych warunkach klimatyczno-glebowych. Rośliny są tolerancyjne na wysokie temperatury oraz krótkotrwałe susze.
LICLASSIC odmiana populacyjna, która osiąga nieprzeciętne efekty przy przeciętnych nakładach. Rośliny bardzo zdrowe. Zalecany do uprawy na stanowiskach kompleksów od pszennego do bardzo dobrego żytniego, ale utrzymanych w wysokiej kulturze
KRONOS F1 jest królewska klasa w uprawie rzepaku ozimego. Jest to mieszaniec zrestorowany charakteryzujący się niespotykaną u odmian populacyjnych witalnością oraz dynamiką wzrostu i rozwoju nawet w trudnych warunkach klimatyczno-glebowych. KRONOS znosi lepiej od innych odmian nieco spóźniony siew. Wg badań COBORU i praktyki rolniczej mieszaniec ten jest najbardziej zimotrwałą odmianą wśród zarejestrowanych w Polsce.
ELEKTRA F1 NOWOŚĆ. Elitarna odmiana mieszańcowa o ponadprzeciętnych plonach nasion i tłuszczu. Charakteryzuje się przyspieszoną wegetacją, dużym wigorze oraz wysoką żywotnością, co sprawia , że można siać ta odmianę nawet terminie trochę spóźnionym. Rośliny są średnio-wysokie z bardzo dużą odpornością na wyleganie oraz bardzo dobrej zimotrwałości i tolerancji na choroby grzybowe. ELEKTRA należy do odmian rzepaków, która w pełni zaspokaja oczekiwania rolników poszukujących nasiona z najwyższej półki. Odmiana, która staje się numerem 1 w uprawie mieszańców w Niemczech !!!
TITAN F1 to pełna moc plonowania. Odmiana mieszańcowa odznaczająca się wysokimi i stabilnymi plonami nasion i tłuszczu. Posiada bardzo dobrą zimotrwałość oraz zdrowotność. Dzięki dużemu wigorowi we wczesnej fazie rozwoju TITAN jest przydatny do uprawy w systemie bezorkowym.
BALDUR F1 odmiana mieszańcowa o dużym wigorze i plonie. Rośliny o bardzo dynamicznym jesiennym rozwoju i wytwarzające dużo pędów bocznych o zwiększonej ilości łuszczyn oraz dość wysokie, lecz odporne na wyleganie. BALDUR to dobra zimotrwałość i duża zdrowotność.

 

 RZEPAKI JARE

HUNTER NOWOŚĆ. Odmiana populacyjna, która jest niezawodna na każdym polu rzepaczanym nawet o trudnych warunkach klimatyczno-glebowych. Rośliny budują średnio-wysoki łan, o średniej podatności na wyleganie. Osiągane wysokie plony nasion i tłuszczu oraz wysoka zawartość białka przekonują producentów o doskonałej wartości gospodarczej tej odmiany.
HEROS odmiana populacyjna o udowodnionym najlepszym plonowaniu wśród rzepaków jarych w Polsce od ostatnich 3 lat. Rośliny cechują się dobrą zdrowotnością oraz szybkim wzrostem i rozwojem. Odmian może być uprawiana również na lżejszych, ale zasobnych glebach, o wysokiej kulturze.
LICOSMOS standard w uprawie rzepaku ozimego. Najważniejszymi cechami wyróżniającymi tę odmianę populacyjną są wysokie i stabilne plony nasion oraz bardzo wysoka zawartość oleju. Jest odmianą plastyczną, plonującą wiernie na różnych siedliskach.
MOZART wysokowydajna populacyjna odmiana o dużej zdrowotności i małej podatności do wylegania. Średnio wysokie rośliny tworzą niski łan, ułatwiający zarówno zabiegi ochrony roślin jak i zbiór. Nasiona charakteryzują się bardzo dużą zawartością oleju i białka.