CWAŁ

 • Odmiana żółtozielona; średniowczesna
 • Rośliny o średniej wysokości i małym udziale łuski
 • Zawarość białka i tłuszczu jest na poziomie średnim (wysoka zawartość beta-glukanów)
 • Wysokie plonowanie na terenie całego kraju
 • Przeciętne wymagania glebowe i wysoka odporność na zakwaszenie gleby

owiescwal

DERESZ

 • Odmiana żółtozielona; średniowczesna, plonująca wysoko i stabilnie na terenie całego kraju
 • Rośliny o średniej wysokości z zaleceniem na glebach zasobnych do stosowania regulatorów wzrostu
 • Bardzo dobra zdrowotność
 • Wysokie plonowanie na terenie całego kraju
 • Przeciętne wymagania glebowe
 • Wysoka odporność na zakwaszenie gleby

owiesderesz