Program nawożenia upraw rolniczych nawozami firm ROSIER i Agronutrition.

Opublikowano:

Program nawożenia upraw rolniczych nawozami firm ROSIER i Agronutrition Termin Cel zabiegu Nawóz Dawka l/kg/ha Zboża       Przedsiewnie   Podstawowe nawożenie doglebowe ROSAFERT 3-10-30  lub ROSAFERT 13-13-21 200-500 w zależności od zasobności gleb Jesienią po wytworzeniu 5-6 liści … więcej

Odmiany rzepaków ozimych i jarych

Opublikowano:

ODMIANY RZEPAKÓW OZIMYCH DIGGER Odmiana populacyjna rzepaku ozimego, charakteryzująca się wysokim i wiernym plonem wynoszącym 107% wzorca(COBORU), szybkim rozwojem jesiennym i wiosennym oraz dobrą zimotrwałością. Odmiana średnio wczesna o krótkim, lecz intensywnym kwitnieniu, równo dojrzewająca, średnio wysoka o dużym potencjale … więcej

Agrotechnika uprawy rzepaku ozimego

Opublikowano:

Rzepak jest opłacalną i rozwojową uprawą w warunkach Polski, jednak wysokie plony osiąga na stanowiskach lepszych, kompleksu żytniego b. dobrego oraz pszennego b. dobrego i dobrego. Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym wysokie zbiory jest pH stanowiska. Wysiew na stanowiskach o odczynie … więcej

Żyto i Pszenżyto – agrotechnika i odmiana PAWO

Opublikowano:

Żyto i pszenżyto maja bardzo dużą wartość jako surowiec konsumpcyjnym i przemysłowym, szczególnie spirytusowym i jako surowiec do produkcji bioetanolu i biogazu. Obserwuje się większe zainteresowanie uprawą pszenżyta niż żyta. Wysokie plony kukurydzy na glebach słabszych kompleksów stawiają pod znakiem … więcej

Opis odmian pszenicy ozimej

Opublikowano:

Pszenica ozima RYWALKA Odmiana jakościowa klasa A Ziarno czerwone o dużej masie 1000 ziaren (ok. 50 – 54 g), bardzo dobrym wyrównaniu. Duża odporność na porastanie i osypywanie. Rośliny o średnio wysokie odporne na wyleganie Mrozoodporność najwyższa wśród odmian klasy … więcej

Agrotechnika uprawy pszenicy

Opublikowano:

Pszenica jest najczęściej uprawianym gatunkiem na świecie. Areałem ustępują jej ryż i kukurydza. W Europie procętowy udział tego gatunku wynosi około 47%     Warunki glebowo – siedliskowe Polski dają możliwość zaspokojenia potrzeb uprawy tego gatunku na ziarno konsumpcyjne (ogólny szacowany plon … więcej

Agrotechnika uprawy jęczmienia

Opublikowano:

Jęczmień biorąc pod uwagę areał uprawy (66,6 mln ha) jaki i osiągany plon ogółem (155mln ton) jest czwartą rośliną w produkcji światowej. Plon przeznacza się na cele paszowe, browarne, do produkcji alkoholu – whisky. W Polsce uprawa jęczmienia pod względem … więcej

Odmiany owsa

Opublikowano:

CWAŁ Odmiana żółtozielona; średniowczesna Rośliny o średniej wysokości i małym udziale łuski Zawarość białka i tłuszczu jest na poziomie średnim (wysoka zawartość beta-glukanów) Wysokie plonowanie na terenie całego kraju Przeciętne wymagania glebowe i wysoka odporność na zakwaszenie gleby DERESZ Odmiana … więcej

Agrotechnika uprawy owsa

Opublikowano:

Areał uprawy owsa w kraju oblicza się na około500 tys. ha . Gatunek ten na tle innych ma największe wymagania wodne. Jest to roślina wymagająca najwcześniejszego terminu siewu, z powodu optymalnej dostępności wody do skiełkowania i początkowego rozwoju. Chłodniejsza i … więcej

Odmiany kukurydzy hodowli polskiej

Opublikowano:

WILGA – FAO 180  mieszaniec pojedynczy, zmodyfikowany / msc / najwcześniejszy ze wszystkich mieszańców zarejestrowanych w polsce, łączy wczesność z wysokim potencjałem plonowania, do uprawy na ziarno i CCM w całej Polsce, szczególnie w rejonach mniej korzystnych klimatycznie, także do … więcej